Uddannelser og kurser

Psykoterapeut studerende.....................................Frem til 2022

Craft kursus.......... ...........................................August 2019

Psykisk sygdom .................................................Juni 2017

Resiliens ( hjælp mennekser gennem modgang i livet ... Maj 2017

SoSu assistent....................................................Juli 2016

Kontoruddannet..................................................August 2004

Sygehjælper.......................................................December 1988


I 21 år værret mor til en ung mand med misbrug samt flere psykiske diagnoser